Lägenhet 1 och 2, Hankvägen 10

   Här intill ser du bilder från huset. Huset är delat på mitten uppifrån
   och ner. Varje lägenhet har 2 plan samt loft.

   Lägenhet 1 är den vänstra delen av huset och lägenhet 2 är den
   högra delen.

   Varje lägenhet är 120 kvadratmeter och har 10+4 bäddplatser.
   Av de 10 bäddplatserna finns en 140 bred bädd och en 120 bred
   bädd. Bäddplatserna är fördelade på 4 sovrum samt loft.

   Entrén finns på framsidan av huset, i vänster resp höger sida.
   Här nedan ser du planskisser.

   För mer information om lägenhet 1 ring Regina på telefon 0733
   720202 eller Bosse på 0709 348989.

   För mer information om lägenhet 2 ring Christina på 0706 915213
   eller Lennart på 0703 156818.


   Klicka här för priser och när det är ledigt